O nas

About us

 
Vodnik za mlade popotnike in urbane sprehode pripravljamo mladi v MISC INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže.

Izpostaviti želimo različne vidike mesta, njegove urbane ureditve, zgodovinske zapuščine v povezavi z družbenim kontekstom, ki nudi vpogled v preteklost, sedanjost in prihodnost. Skozi različne dejavnosti želimo osmisliti mesto, spodbuditi mlade h kritičnemu opazovanju in razpravljanju o prostoru in času, v katerem živimo. Vodnik in sprehodi so namenjeni mladim Mariborčanom in popotnikom pa tudi drugim, ki želijo spoznati mesto iz perspektive pločnika in pešca, v čim širšem možnem okviru. S strokovnjaki iz različnih področji želimo razkrivati raznovrstnost življenja na ulicah, v parkih, za turiste in tudi za večino domačinov nenavadne mestne kotičke in tako opozoriti na dejstvo, da ima mesto poleg funkcionalne tudi družabnostne funkcije.

Namen je mladim približati mesto Maribor, ne zgolj v njegovi funkcionalni vlogi, temveč predvsem v njegovi družabnostni vlogi, se pravi predstaviti mesto kot središče shajanj njegovih prebivalcev in njihovih zgodb, umeščenost mesta v zgodovinska obdobja, ki so ga najbolj zaznamovala, spremljanje razvoja mladinske kulture v mestu in nagovarjanje k vodenemu ali samostojnemu raziskovanju prostora. Mlade bomo vzpodbudili, da razmišljajo o okolju, v katerem živijo ali se trenutno nahajajo, k refleksiji prostorov, kjer se dnevno gibajo in spoznajo možnosti, ki jim jih ti ponujajo.

Vodnik za mlade popotnike
Knjižica in spletni vodnik mladim služita kot vodilo po Mariboru. Na enem mestu so tako zbrane koristne informacije o mestu, mladim zanimivih in dostopnih gostinskih ponudnikih in prenočiščih. Že dalj časa namreč opažamo primanjkljaj za mlade zanimivih in aktualnih vodičev po mestu, ki predstavljajo različna področja in perspektive na mladim prijazen in prijeten način. Izdaja publikacije in spletne predstavitve v slovenskem in angleškem jeziku je koristna za mesto in njegove obiskovalce dolgoročno, saj mladim, pa tudi drugim, ki želijo spoznati več kot le kulturne znamenitosti skozi suhoparne opise, predstavlja Maribor na atraktiven način.

Sprehod za mlade popotnike
Sprehod je namenjen vsem mladim popotnikom, ki so naveličani tipičnih slavospevov na turističnih vodenjih, pa tudi tistim, ki bi želeli mesto videti z drugačne perspektive in takim, ki želijo videti resnično podobo mesta in spoznati netipične poti po Mariboru. Poleg vseh značilnost Maribora, vam pokažemo še tiste bolj prikrite, ki jih ne predstavljajo turistične organizacije, pa so vendar pomembne za mesto. Ne zanimajo nas le znamenitosti, temveč resnične in vsakodnevne zgodbe, ki se tkejo v mestu.

Urbani sprehodi
Sprehodi so vezani na neko zgodovinsko zapuščino, vse skupaj pa je oplemeniteno z določeno družbeno tematiko, postavljeno v današnji prostor in čas. Na te dogodke povabimo tudi strokovnjake in ljudi, ki so tako ali drugače vezani na temo oziroma lokalno okolje. Sprehodi so namenjeni predvsem Mariborčanom in vsem, ki živijo, delajo ali se šolajo v mestu. Tako dobijo priložnost, da se med seboj spoznajo in si skozi sproščen pogovor podelijo izkušnje življenja v mestu.

Predavanja/delavnice/okrogle mize
Dogodki na temo Maribora kot urbanega prostora, pogleda na prostor in njegovo rabo ter družbeno umeščenost z vidikom različnih strok, ki jih izvajajo strokovnjaki različnih področjih oziroma na katerih združimo mnenja, izkušnje ljudi, ki so tako ali drugače povezani z obravnavano temo. Mlade nagovarjajo in vodijo k spoznavanju ter raziskovanju mesta, odkrivanju novih prostorov, rabi javnih prostorov in površin, udeležbi pri prostorskih in družbenih intervencijah.