Jane’s Walk

Pobuda Jane’s Walk izhaja iz Toronta, prvi sprehod so izvedli leta 2007, leto po smrti gospe, katere dragocena sporočila in duhovna zavest se na njih sedaj širi po vsem svetu. Geslo tovrstnih sprehodov je »hodi, opazuj, povezuj«, glavni namen pa povezovanje prebivalcev z bivanjskim okoljem in odkrivanje potencialov neizkoriščenih območij.

Jane Jacobs je v svojih besedilih kritizirala odtujeno urbanistično načrtovanje in arhitekturo, arhitektom in urbanistom pa očitala strokovno aroganco in nerazumevanje človeškega merila in vsakdanjih potreb. S svojo knjigo The Death and Life of Great American Cities je postavila temelj sodobnemu razumevanju mest in tako napisala eno vplivnejših knjig v zgodovini urbanističnega planiranja. Zavrgla je tezo, da arhitekt najbolje ve, kaj je dobro za ljudi in da racionalistično planiranje od zgoraj navzdol prilagaja ravnanje ljudi predstav o dobro in racionalno urejenem mestu. Analizirala je ulično življenje in opozarjala, da se funkcije morajo medsebojno prepletati, da je raznovrstnost mestnih predelov nujna, saj daje notranjo in vsestransko razvojno moč. S svojim delom je razkrivala dragocenost živahnega življenjskega utripa, ostro pa je nasprotovala novim načrtovanim območje, ki so iz prenovljenih ulic izbrisale vsakdanje življenje. Kot aktivistka je bila udeleženka številnih državljanskih gibanj, ki so bila zaslužna, da so propadli nekateri projekti prenove v velikih Ameriških mestih.

Mnogi raziskovalci urbanega življenja so pisali o odtujenosti, anonimnosti ljudi v velikih mestih, Jane je razkrivala nekaj povsem drugega. Opisovala je raznovrstno življenje na ulicah, v parkih in mestnih kotičkih, ki je sicer drugačno od tradicionalno skupnostnega, ni pa nič kaj manj privlačno in odgovorno do sosedov in someščanov. Izpostavljala je, da je perspektiva pešca iz pločnika, povsem drugačna od perspektive iz avtomobila, poudarjala je, da mora biti mesto primerno oblikovano za pešce, da mora biti hodljivo in da mora ponuditi vrsto družabnostnih funkcij, ne pa da je le funkcionalni pripomoček za življenje.

Zadnjih 12 let vsako pomlad prebivalci in lokalne skupnosti organizirajo urbane sprehode Jane’s Walk, kjer se udeleženci osredotočajo na določeno tematiko in med seboj povezujejo.
 
Letošnji sprehodi v Mariboru:

 
– MČ Ivan Cankar, Prezrti prostori mesta 3. del – mala tržnica, Petek, 4. maj 2018 ob 17h. Zbirno mesto je pred Čvek barom, Mala tržnica, Dominkuševa. Sprehod organizira Zavod za urejanje mesta in krajine in Lokalna pobuda za oživitev male tržnice, vodili pa ga bosta Vesna Rebernak in Pavlina Japelj.

– Radvanje – Nova vas, Flora, favna, potok in park. Sobota, 5. maj 2018 ob 10.30, zbirno mesto je skupnostni urbani EKO vrt ob Pekrskem potoku. Sprehod organizirajo Stopinje mesta, MISC INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže Maribr, vodila pa ga bo skupina Stopinje mesta.

– Historični del mesta in njegova bližnja okolica, Pot “Zgodba o klopeh in ljudeh”. Sobota, 5. maj 2018 ob 10.30, zbirno mesto je Židovski trg, Maribor. Sprehod organizira projektna skupina “Zgodba o klopeh in ljudeh”, vodila pa ga bosta Liljana Jarh in Jože Kos Grabar.

Jane’s Walk 2017 – Bivalna in sprehajalna (ne)kultura